0936.282.389-0977.113.194
dulichvinhhalong.net@gmail.com
Phòng kinh doanh
dulichvinhhalong.net@gmail.com
0203 627 5658-0936 282 389-0977113194

Tất cả tour

Tour Du Lịch Hạ Long – 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: hằng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô + tàu du lịch

Điểm tham quan: Hạ Long

Giá tour
850.000 đ

Tour Du Thuyền La Vela Hạ Long – 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: hằng ngày

Thời gian: 2

Phương tiện: Du thuyền

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long (Hang Sửng Sốt, Đảo Titop...)

Giá tour
3.100.000 đ

Tour Du Lịch Hạ Long – 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: Ô tô + Tàu du lịch

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
850.000 đ

Tour Du Thuyền La Vela Hạ Long – 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: Ô tô + Tàu du lịch

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
3.100.000 đ

Tour Du Lịch Hạ Long – 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: Ô tô + Tàu du lịch

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
1.000.001 đ

Tour Du Lịch Hạ Long – 1 Ngày

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: Ô tô + Tàu du lịch

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
850.000 đ