0936.282.389-0977.113.194
saledulichvinhhalong@gmail.com hoặc dulichhoangchat@gmail.com
Phòng kinh doanh
dulichvinhhalong.net@gmail.com
0203 627 5658-0936 282 389-0977113194

Tất cả tour

Tour Du Lịch Vịnh Hạ Long – 1 Ngày

Khởi hành từ Hạ Long- Hà Nôi

Lịch khởi hành: Hàng Ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô - tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
1.050.000 đ

Tour Du Thuyền Aquamarine

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: Hàng Ngày

Thời gian: 2

Phương tiện: Du Thuyền

Điểm tham quan: vịnh hạ long

Giá tour
2.950.000 đ

Du Thuyền Maris LuxuRy

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: Hàng Ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: Du Thuyền

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
1.550.000 đ

Du Thuyền AQua of The Seas

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: Hàng Ngày

Thời gian: 2

Phương tiện: Du Thuyền

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long -Lan Hạ

Giá tour
3.500.000 đ

Tour Du Thuyền Dragon Bay Cruses

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: hàng ngày

Thời gian: 2

Phương tiện: Tàu thủy

Điểm tham quan: vịnh hạ long

Giá tour
2.700.000 đ

Tour Hạ Long tàu luxury 99 chỗ.

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: hàng ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô - tàu thủy

Điểm tham quan: vịnh hạ long

Giá tour
850.000 đ

TOUR VIP HẠ LONG CẢ NGÀY

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: SÁNG HÀNG NGÀY

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô-tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
750.000 đ

TOUR VIP HẠ LONG 6 TIẾNG TRƯA

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: trưa Hàng Ngày ( áp dụng hết 31/12/2023)

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô-tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
700.000 đ

TOUR VỊNH HẠ LONG 4 TIẾNG SÁNG

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: SÁNG HÀNG NGÀY ( áp dụng giá đến 31/12/2023

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô-tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
680.000 đ

TOUR VỊNH HẠ LONG 4 TIẾNG TRƯA ( áp dụng đến 31/12/2023}

Khởi hành từ Hạ Long

Lịch khởi hành: trưa Hàng Ngày

Thời gian: 1

Phương tiện: ô tô-tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long

Giá tour
680.000 đ

Tour Du Lịch Hạ Long – 2 Ngày 1 Đêm Giá Tốt

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: hàng ngày

Thời gian: 2

Phương tiện: ô tô ,tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long, Đảo Tuần Châu

Giá tour
2.350 đ

Tour Du Lịch Hạ Long – Tuần Châu – 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội

Lịch khởi hành: hàng ngày

Thời gian: 3

Phương tiện: ô tô ,tàu thủy

Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long, Đảo Tuần Châu

Giá tour
4.300 đ